SK / EN / RUS

Kontakt

PS Agentúra s.r.o.                mobil: 00421 903 533 101
065 46 Malý Lipník 123                         e-mail: info@psagentura.sk
Kontaktná adresa IČO 47383429
Hálova 16 DIČ 2023877834
851 01 Bratislava IČ DPH SK2023877834
IBAN SK60 1100 0000 0029 2790 1938

 Verejné obstarávania / poradenstvo / eshop