SK / EN / RUS

Profily

Spoločnosť PS Agentúra, s.r.o. Vám poskytuje priestor na zverejňovanie vašich zákaziek v prípade, že nedisponujete vlastnou web stránkou a potrebujete zverejniť dokumentáciu k verejnému obstarávaniu pre úspešné spustenie zákazky.

Túto funkcionalitu ponúkame len spoločnostiam, ktorým realizujeme verejné obstarávanie ako doplnkovú exkluzívnu službu.