SK / EN / RUS

Poradenstvo

Disponovať informáciami a vedomosťami je konkurenčnou výhodou každého človeka, preto sa PS Agentúra s.r.o. orientuje aj týmto smerom. Spoločnosť vám poskytne poradenstvo v nasledovných oblastiach:

  • Implementácia projektov z Európskej únie
  • Implementácia projektov z Úradu vlády Slovenskej republiky
  • Implementácia projektov z finančných mechanizmov EZVO – Švajčiarske fondy, Nórske fondy
  • Verejné obstarávanie