SK / EN / RUS

Komplexné služby verejného obstarávania

Nastavíme vám proces verejného obstarávania tak, aby ste si v súťaži skutočne vybrali to, čo je pre vás najlepšie. Špecializujeme sa nielen na jednotlivé úkony, ale na celý proces verejného obstarávania od vzniku požiadavky až po podpísanie zmluvy. Verejné obstarávanie vykonávame nielen na tovary a služby, ale aj stavebné práce. Skúsenosti máme z množstva odborov ako sú vzdelávanie, výskum, veda, cestovný ruch, potravinársky priemysel, strojárenský priemysel a ďalšie. Obstarávanie vykonávame pre štátny sektor, súkromný sektor, ale aj tretí sektor.

Ponúkame vám komplexné služby verejného obstarávania:

 • Príprava prieskumu trhu
 • Určenie predpokladanej hodnoty zákazky
 • Výber vhodného postupu verejného obstarávania
 • Pomoc pri správnej špecifikácii predmetu zákazky
 • Stanovenie podmienok účasti
 • Výber kritérií hodnotenia
 • Príprava súťažných podkladov
 • Spracovanie a evidencia uchádzačov, záujemcov
 • Administrácia odosielania súťažných podkladov
 • Spracovanie zápisníc zo zasadnutia komisií pre otváranie obálok
 • Administrovanie celého procesu cez portál Úradu pre verejné obstarávanie a publikačný úrad Európskej únie
 • Podpora celého procesu verejnej súťaže od začiatku až po zverejnenie zmluvy