SK / EN / RUS

Spracovanie smerníc a dokumentov

Na základe doterajších skúseností vo verejnom obstarávaní a z dôvodu  potreby jednotného chápania a správnej aplikácie platného zákona  NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydávame pre potreby verejných obstarávateľov aj smernice.